Je úkolem měst, aby mladí lidé měli kde začít žít. Se stále se zpřísňujícími podmínkami pro hypotéky je pro mnohé problém sehnat bydlení, které si mohou finančně dovolit. Město by mělo mít pro tyto lidi připravenou alternativu v podobě nájmu malometrážních a startovacích bytů. Takto to funguje částečně již dnes. Bytů je však málo, a tak je na čase, aby město začalo investovat a přestavělo na takovéto byty své nevyužité nemovitosti, které se snaží neúspěšně dlouhodobě prodat. Chceme začít s přestavbou na startovací byty u bývalého domu Salus a dle zájmu pak pokračovat i u jiných nemovitostí, popřípadě koupí budov vhodných k tomuto účelu. Takovou ideální budovou je „Včelín“. Budova, se kterou si nikdo neví rady a kde dnes nikdo z Kopřivničanů nechce bydlet, by byla pro startovací byty vhodná. K tomu je však nutné, aby město nad touto budovou získalo kontrolu, a to je možné jen postupným odkoupením jednotlivých bytů. Uvědomujeme si, že je to běh na dlouhou trať, ale pokud nechceme v centru města další nepřizpůsobivé, musíme začít konat co nejdříve.

Ekologie pro nás není jen pojmem a zároveň nejsme ani žádní ekologičtí fanatici. Uvědomujeme si důležitost vztahu člověka k prostředí, ve kterém žije.
V posledních letech docházelo k významnému kácení stromů v katastru města. O spoustu letitých stromů přišel i kopřivnický park. Ano, chápeme, že přestárlost stromů může způsobit problémy, protože je zde riziko pádu větví nebo celého stromu. Chápeme také, že město přišlo o množství smrků, které zlikvidovalo sucho či kůrovec. Nechápeme ale, proč za takto pokácené stromy není adekvátní náhrada. V roce 2017 bylo pokáceno několik set stromů, ale vysázeno jen asi třetina. S tímto nesouhlasíme. Důležitost stromů ve městě popisuje několik studií. Strom je jednoznačně nejlepší klimatizace – je zadarmo a jeho chladící výkon dosahuje výkonu několika desítek ledniček (studie organizace Arnika). Strom se nerozpálí jako dlažba a je schopen nejen vrhat stín, ale i aktivně ochlazovat okolí tím, že odpařuje vodu, kterou nasává jeho kořenový systém. Mají tak podstatný vliv na mikroklima ve městě. Piráti si toto uvědomují, a proto jdou do voleb s tím, že výsadba nových stromů, musí každoročně převýšit počet stromů skácených.

Původní hřiště Dělnické tělovýchovné jednoty bylo v minulosti přebudováno na házenkářský areál. Od doby, kdy se házená hraje jen a pouze v hale, bylo hřiště využíváno jen velmi málo a to v podstatě jen hráči malé kopané. I ti po opravě školního hřiště ZŠ Milady Horákové přestali Házeňák užívat a tak areál chátral. V tomto volebním období se městu konečně podařilo areál získat do svého majetku, čímž byl splněn jeden z bodů programu, se kterým šli Piráti do minulých voleb. Ale co dál? Házeňák by měl zůstat tím, pro co byl vybudován – sportovištěm a hřištěm.
V Kopřivnici je dnes už spousta hřišť pro děti. Jenomže se zapomíná na hřiště pro větší děti a na ty odrostlejší - mládež. Piráti chtějí vybudovat sportoviště pro všechny moderní sporty, které jsou dnes opomíjeny. Workout, parkour, betonový skatepark a v neposlední řadě in-line dráhu i s malým hřištěm, kde třeba budou moci rodiče učit děti jezdit na kole.
Nechceme, aby prostor Házeňáku byl zastavěn. A nechceme, aby byl zastavěn ani halou, jak se o tom uvažovalo v minulosti a někteří s touto myšlenkou možná pořád ještě koketují. Na multifunkční halu by měla být přestavěna hala tenisová, která kvůli svému stavu bude vyžadovat rekonstrukci již velmi brzy. Město je vlastníkem pozemků za halou, a tudíž přichází v úvahu i její rozšíření. Nebude to ale hned. Městský rozpočet není nafukovací. Prioritou kromě Házeňáku je i rekonstrukce centra města.
Nově vzešlé zastupitelstvo bude mít před sebou náročný úkol, dotáhnout do konce majetkoprávní vztah s tenisovým klubem, který vlastní pozemky pod halou, zatímco město halu samotnou. Nejlepším řešením dle Pirátů je koupě pozemků. Je to řešení nejčistší, které do budoucna už nepřinese další problémy.

Chceme začít s budováním parků a zahrad včetně prostranství pro pejskaře.

Pokud se někdy projdete Kopřivnicí, překvapí vás, kolik zeleně se v ní nachází. Jenže většinou je to neudržovaná či zanedbaná džungle. Té udržované je však ve městě docela málo. Město má pouze jeden park a ten je ještě malý, pásy zeleně na Pionýrské a to je vše.  Na sídlištích nebo aspoň blízko nich nic takového není. Chceme proto vytvořit novou klidovou zónu, chcete-li malý park. Vzhledem k hustotě zalidnění a lokalitě chceme iniciovat tento projekt v oblasti sídliště Sever.  Možná přemýšlíte, kde takové místo vůbec najít? Když jdete po chodníku po proudu Kopřivničky, minete MŠ na ulici Francouzská a tenisovou halu s kurty na protějším břehu. Dojdeme k lávce a konečně jsme došli i k místu, kde by mohl podle našich představ vyrůst výše zmíněný parčík. Ideální místo, pro dojetí s kočárkem, kde si budou moci maminky s dětmi jen tak sednout. Tato naše vize je bohužel spojena s nákupem pozemků od soukromých osob, neboť město v této části vlastní jen malé parcely. Ale vzhledem k tomu, že pozemky jsou v ochranném pásmu Kopřivničky, není to nereálné. Park by měl být spojen s naučnou zahradou, kde budou kromě květin vysázeny i stromy našeho biotopu, a bude tak sloužit i pro výuku děti. 

Zrušení třetího místostarosty není samozřejmost.

Když jsme před čtyřmi lety vystupovali o tomto čase jako jediný politický subjekt s peticí pro snížení počtu uvolněných členů zastupitelstva, šlo nám tehdy o zrušení funkce třetího místostarosty. Mnozí kroutili hlavou a nechápali, proč se chceme zbavit takového trumfu v podobě klidného místečka na úřadě pro koaličního partnera. My jsme ale dobře věděli a jsme o tom stále více přesvědčení, že to byla pouze politická funkce, která městu nepřinášela větší užitek. Pouze každé volební období odčerpávala na plat miliony z rozpočtu města, které se mohly použít ve prospěch občanů.
Díky naší iniciativě, pak nově vzniklá koalice třetího místostarostu neustavila. Považujeme tento krok za velký úspěch našeho snažení a efektivního fungování města.
Před nadcházejícími volbami držíme kurz a v případě, že ve volbách uspějeme a budeme zvoleni do zastupitelstva města, nepodpoříme opětovné zřízení funkce třetího místostarosty ani uvolněného člena rady města. Podpora takové koalice je pro nás nepřijatelná. Nechceme návrat starých časů. Neuspěje ani argument, že přibývá agendy nebo že je to jediné možné řešení pro vznik nové radniční koalice, s nimž by snad některá strana chtěla vystoupit pro ospravedlnění takového kroku. Pro nás to jsou jen zástupné důvody, jak vysát peníze z rozpočtu pro politickou funkci. Možná je v tom mezi námi a jinými politickými subjekty ten největší rozdíl. Děláme politiku pro lidi ne pro funkce.

Město má povinnost zajišťovat v rámci svého chodu kvalitní služby pro všechny občany a plynulé fungování svých organizací. Všichni si představujeme ideální stav, kdy je ve městě každý spokojený a rozpočet města slouží ku prospěchu všech. Když si ale sundáme růžové brýle, je realita trochu pokřivená. Všichni z občanů totiž obrazně řečeno nekřičí stejně hlasitě a nemají k tomu ani stejné možnosti. Aby byly peníze nad rámec mandatorních výdajů utraceny zrovna pro jejich zájem, snaží se spolupracovat s politiky anebo se politiky přímo stanou. Říká se tomu klientelismus. To není apriori špatně, stejně tak není chybou, po městě žádat a lobovat za svoje sny. Nám se ale nelíbí, že pro některé jsou dotace či přímé platby z rozpočtu brány jako samozřejmá věc nebo dokonce jako povinnost ze strany města. Město nesmí být „dojnou krávou“, která slepě poskytuje prostředky vybrané skupině. Ještě horším případem je, když někdo vlastní firmu, která z veřejného rozpočtu čerpá peníze a sám vstoupí do politiky, aby o těchto veřejných penězích mohl rozhodovat. Dle našeho názoru je takovéto jednání vyloženě střet zájmů. Takový politik přece nemůže nestranně rozhodovat. Bude rozhodovat vždy tak, aby to vyhovovalo zájmům jeho firmy. Bohužel naše společnost dospěla do situace, kdy se toto běžně stává. A nenechte se mýlit, i v Kopřivnici existují stejné „zájmové skupiny“ a lidé, jejichž s.r.o již několikrát obdrželo platby z rozpočtu města, kandidují. Je pak otázkou, co je záměrem. Zda skutečně rozvoj města a nebo dosáhnout co nejblíže na městskou kasu.
Město, ale zejména zvolení politici, kteří ho ostatně vedou, musí zodpovědně rozhodovat o tom, kam volné prostředky poslat.
Nebudeme podporovat klientelismus ani se ohlížet pouze na přání zájmových skupin při rozhodování o rozpočtu. Hájíme zájmy celého města a všech jeho občanů.

  Procházíte se někdy po městě? Narazili jste přitom také na_trávu, která Vás skoro převyšovala? Veřejné prostranství má být upravené. Zeleň by neměla zasahovat do chodníků. Piráti chtějí provádět na sídlištích čtyři sečení trávy za rok.

Představte si, že jdete po našem krásném městě a najednou vidíte rozsypaný koš, rozbitou lavičku, oddělaný kryt sloupu veřejného osvětlení. Řeknete si pro sebe, že ti lidé, co to udělali nemohou být ani lidmi, že by to měl někdo řešit a jdete dál – za svými problémy. Přece volat městskou policii nemá smysl, ta přijede až bůh ví kdy a na Slumeku v tuto dobu už beztak nikdo není. A co kdyby stačilo vytáhnout mobil, spustit kopřivnickou aplikaci, vybrat položku „nahlásit problém“ a zmáčknout. Aplikace problém vyfotí a s GPS souřadnicí pošle na patřičného pracovníka. Takto to funguje již v mnoha městech. Proč ne v Kopřivnici? Aplikace, kde kromě nahlášení problémů uvidíte hlášení rozhlasu, úřední desku, důležité termíny například zápisu do škol a školek, vaše číslo pro platbu odpadu a poplatku za pejska, otevírací doby muzeí a sportovišť včetně kontaktů. Prostě vše na jednom místě. Pro běžné informace přece není potřeba chodit na bezpočet webových stránek nebo vše hledat v Googlu. Aplikace může sloužit i k sociologickým průzkumům či anketám, které budou důležité pro participativní rozpočet, který chtějí Piráti prosadit již pro rok 2020.
Prostě i Kopřivnice může být Smart...

Říká se, že centrum je vizitkou a výkladní skříní každého města. V případě Kopřivnice to ovšem neplatí. Po desítky let se potácíme v nevědomosti, kde že vlastně je to centrum. Před Kulturním domem, naproti Katolického domu nebo ho máme snad hledat jinde? V posledním volebním období se zastupitelstvo města začalo intenzivně zabývat myšlenkami na vybudování důstojného veřejného prostoru, chcete-li náměstí před Kulturním domem. Naštěstí nepůjde jen o polepení děr v chodnících, zprovoznění vodotrysku a vysázení nové zeleně. Občanům města se dostane komplexní rekonstrukce celého prostoru táhnoucího se od ulice Štefánikova až ke Kulturnímu domu.

Spousta lidí naráží v Kopřivnici na problém chybějících stomatologů či lékařů. Přestože existuje ve městě pracovní skupina, která vypracovala zdravotní plán na období 2017-2019, není v tomto téměř čtyřiceti stránkovém dokumentu o nedostatku zubařů ani zmínka. Můžeme se zde však dočíst, jak je fajn propagovat fairtrade výrobky, či chodit ven na procházku. I když je tento problém především vizitka státu a ukázka naprosto laxního přístupu ministerstva zdravotnictví a možná i školství ke svým občanům, je problém již tak velký, že na něj musí město začít reagovat. Je nutné vytvořit pobídky ze strany města a o chybějící profese se pokusit porvat. Město musí poskytnout příspěvky na ordinace i na bydlení lékařům.

Nejsme zastánci přerozdělování peněz. Co udělat se svými penězi ví nejlépe ten, který si je tvrdě vydělal. Jsme pro to, aby co nejvíce peněz zůstalo lidem. I město může své občany danit více či méně. Pomocí koeficientů daní z nemovitostí nebo poplatků za odpady, psy nebo třeba parkování. Vybrané peníze pak některá města přerozdělují mimo jiné na různé dary čí dotace těm, kteří jsou nejvíce přisáti na městský rozpočet přes místní politiky.