Vážení Kopřivničané, 

pojďme společně tvořit naše město, ať se nám v něm dobře žije. 

Náš program je konkrétní, splnitelný a věcný. Víme, co nás všechny trápí a jsem připravení to změnit. 

 

 Kopřivnice Opravená    

Revitalizujme konečně veřejná prostranství především na sídlištích. 

Zkulturněme „Házeňák“, v duchu jeho tradice zde vytvořme relaxačně – sportovní zařízení a další aktivity. Mysleme i na mládež.

Revitalizujme park Edv. Beneše, včetně odstranění depozitáře a vytvořme veřejné prostranství pro kulturní akce. Vraťme život do vily.

Pojďme iniciovat diskusi o revitalizaci vlakového nádraží. 

Opravme koupaliště a vraťme radost dětem. Při rekonstrukci ale reflektujme finanční možnosti města a rodinných rozpočtů. Drahých aquaparků  je dost.

Pokračujme v celoplošných opravách chodníků a cest. Látání kousek po kousku není efektivní.

Udržujme nejen cyklostezky ale i  cyklotrasy na Červeném kameni a okolí.

Opravme dětská asfaltová hřiště včetně povrchů a zábran. Nechceme jejich redukování. Stejně tak nechceme, aby sídliště přicházela o svá pískoviště.

Usilujme o opravu ulice Nádražní a Severní a vybudování nové křižovatky a chodníku. 

Přesuňme knihovnu do bývalé ZŠ Náměstí a vytvořme komunitní centrum. Ovšem jen za použití dotací. Z vlastního rozpočtu je projekt velmi nákladný a městu tolik užitku nepřinese. 

Pokračujme se záchovnými pracemi na hradě Šostýn s potřebnou kvalitou pod dohledem odborníků. 

Nejprve investujme do stávajícího majetku, ne do nových projektů, které kolidují s udržitelným rozvojem města. 

Opravme a vybudujme dětské prolézačky a houpačky v sídlištních meziblocích a  udržujme jejich okolí. 

Opravme a doplňme městský mobiliář. Lavičky podél Kopřivničky, v centru i podél důležitých pěších tras. Vybudujme pítka s vodou na hřištích i v centru.

Realizujme veřejné tábořiště pod Červeným kamenem.

 

 Kopřivnice Transparentní    

Požadujme maximální transparentnost. Již žádné výjimky ze schválených pravidel pro zadávání veřejných zakázek.  Transparentní hodnotící komise i ze zástupců opozice.

Zaveďme propracovanější systém výběru priorit pro participativní rozpočet. Zvyšme výrazně jeho disponibilní částku.

Zveřejněme na internetových stránkách města úplné podklady pro zasedání zastupitelstva i rady města.

Podpořme místní referenda v zásadních otázkách. (např. Vyhlášky města, investiční záměry) 

 

 Kopřivnice Zelená    

Začněme s výsadbou parčíků a zahrad ve městě. U sídlišť vytvořme místa pro pejskaře s cílem udržení čistoty v obytné zóně.

Zasaďme ve městě více stromů. V parku, v centru, na sídlíštích.

Umožněme odevzdání pneumatik i stavební suti ve sběrném dvoře zdarma.

Vybudujme příměstský lesopark. 

Zajistěme kvalitnější úpravu zeleně na území města. Vytvořme květnaté pásy a ostrůvky v zeleni. Ale v obytné zástavbě skroťme džungli.

 

 Kopřivnice Skromná  

Postavme se proti zřízení funkce třetího místostarosty.  

Zamezme bezdůvodnému navyšování nájmů v obecních bytech. Pomozme lidem a zastropujme nájmy v krizových letech (2022 - 2024).

Nezvyšujme koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí.  

 

 Kopřivnice Moderní    

Podporujme Kopřivnici jako Smartcity. Možnost upozornit online na problémy ve městě musí být samozřejmost, stejně jako na akce hlavních kulturních zařízení či sportovišť. Nesmí chybět ani průvodce městem nebo životopisy známých rodáků města.

Přejděme na chytřejší a energeticky úspornější osvětlení s dopadem na světelný smog.

Umožněme odběr vývěsky města v e-mailové podobě.

 

 Kopřivnice pro Bydlení    

Začněme s přestavbou nevyužitých nemovitostí na malometrážní a startovací byty. 

Získejme postupně kontrolu nad „Včelínem“.  Hlas města musí být v tomto domě slyšet.

Zastavme vylidňování Kopřivnice. Bydlení není byznys, ale potřeba každého. Vytvořme nové parcely ke stavbě rodinných a bytových domů (např. Dolní Roličky nebo Západ). Podpořme družstevní výstavbu se spoluúčastí města, které tak získá nové městské byty.

 

 Kopřivnice Bezpečná    

Veďme důsledný boj proti vandalismu, rušení veřejného pořádku a nepřizpůsobivým.

Zefektivněme městskou policii.

Vytvořme rajóny pro jednotlivé městské policisty.

Zvyšme četnost hlídek Městské policie v parcích a dalších kritických místech.

 

 Kopřivnice Vzdělávací   

Zvyšme kapacitu mateřských škol. 

Zachovejme všechny městské školy a podpořme rozvoj malotřídních škol v místních částech. 

Kvůli pracujícím rodičům rozšiřme provozní dobu školek a školních družin. 

Vytvořme z knihovny komunitní centrum. Podporujme investice nejen do knih, ale i čítárny, kavárny a do  deskových a společenských her. Podporujme existenci knihoven v místních částech. Zvyšme investice do časopisů a digitalizace.

Jednejme s Krajem o možnosti rozšíření technické výuky na SPŠ i o jiné obory než strojírenství. (elektro, IT, doprava, stavební)

Podporujme aktivity Řemeslo má zlaté dno zaměřené na učňovské školství.

 

 Kopřivnice Dopravní    

Pojďme zrušit zpoplatnění parkoviště u Polikliniky. Parkoviště byla vystavěna z daní občanů, měla by být tedy zdarma, pouze s časovým omezením.

Začněme s výstavbou etážových (patrových) parkovišť. 

Zřiďme u nově stavěných parkovišť i nabíjení pro elektrovozy. Na budoucnost se musíme připravit.

Zasaďme se o zřízení služby senior taxi ve městě, druh veřejné dopravy dotovaný z příjmu z radarů.

Vybudujme levý odbočovací pruh z ulice Záhumenní na Kpt. Jaroše. (Od spořitelny k radnici). Kruhový objezd dopravu v tomto místě  velmi zpomalí.

Podporujme zavádění jednosměrných ulic se šikmým stáním s cílem zvýšení počtu parkovacích míst v exponovaných částech města. 

Podporujme další výstavbu parkovišť na okrajích sídlišť. 

 

 Kopřivnice Sportovní    

Zachovejme správu sportovišť pod městskou firmou. 

Zvyšme spolupráci se sportovními kluby, sportoviště však pod správu sportovních klubů nepřevádějme. (Městu musí zůstat nad sportovišti kontrola - např. ceny vstupného).  

Dotace sportovním klubům poskytujme pro mládežnický sport s cílem zabezpečit volnočasové aktivity mládeže. Zvyšme ale kontrolu jejich využití.

 

 Kopřivnice Podporující 

Zvyšme investice do kultury. Podporujme společenské večery v parku, přehlídky kapel a orchestrů.

Podporujme všechny nadšené lidi pro umění, kulturu či osobní rozvoj člověka. Pomozme s organizací  přednášek a workshopů

Různými benefity podporujme rodiny s dětmi a seniory.

 

 

Kde vzít peníze   

Omezme výdajové položky města.

Nevytvářejme miliónové projekty do šuplíku.

Neplaťme zbytečně externím firmám.

Nezadávejme koncesní projekty, které pak vyhodíme.

Dohlédneme na kvalitní přípravu projektů, která zabrání jejich předražení.

Zajistíme, aby se příjmy města ze stacionárních radarů využily cíleně pro občany města, nikoliv jako obecný příjem rozpočtu.