Vážení Kopřivničané, pojďme společně tvořit naše město,

 

   Kopřivnice Opravená   

Revitalizujme veřejná prostranství, především v centru města a na sídlištích

Zkulturněme Házeňák, zde vytvořme relaxačně – sportovní zařízení, betonový skatepark a inline.

Revitalizujme park Edv. Beneše vč. odstranění depozitáře a vytvoření veřejného prostranství pro kulturní akce. (Za opravenou budovou vily)

Opravme koupaliště, především brouzdaliště.

Pokračujme v opravách chodníků a cest.

Udržujme sjízdné cyklotrasy na Červeném kameni a okolí.

Opravme dětská asfaltová hřiště včetně povrchů a zábran.

Usilujme o opravu ulice Nádražní a Severní včetně nové křižovatky.

Opravme letní stadion se zachováním ploché dráhy včetně protihlukové zábrany.

Přesuňme knihovnu do ZŠ Náměstí, ovšem jen s použitím dotací.

Začněme se záchovnými pracemi na hradě Šostýn.

Nejprve investujme do stávajícího majetku, ne do nových projektů, které kolidují s udržitelným rozvojem města.

 

   Kopřivnice Dokončená   

Podpořme stavbu  Domova pro seniory s Alzheimer centrem a provozujme jej pod patronací krajského úřadu.

S ohledem na vzrostlou zeleň rozšiřme počet parkovacích stání s použitím zatravňovacích dlaždic bez asfaltování dalších ploch. (např. Sever místo bývalého výměníku tepla)

Vybudujme dětské prolézačky a houpačky v sídlištních meziblocích.

Doplňme městský mobiliář. Lavičky podél Kopřivničky, i pítka s vodou.

Podporujme výstavbu multifunkčního hřiště v Lubině.

Realizujme veřejné tábořiště.

 

   Kopřivnice Průhledná   

Požadujme maximální transparentnost.

Zaveďme participativní rozpočet.

Zveřejněme na internetových stránkách města úplné podklady pro zasedání zastupitelstva i rady města.

Podpořme místní referenda v zásadních otázkách. (např. Vyhlášky města, investiční záměry)

 

   Kopřivnice Zelená   

Začněme s výsadbou parčíků a zahrad ve městě. (Dále také s parčíky a místy pro pejskaře u sídlišť z důvodu zamezení znečišťování výkaly v obytné zóně)

Zasaďme ve městě více stromů. (Za každý pokácený strom dva nové)

Umožněme odevzdání pneumatik i stavební suti ve sběrném dvoře zdarma. (Stavební suti do 300 kg)

Vytvořme běžeckou pilinovou dráhu.

Vybudujme příměstský lesopark.

Zajistěme kvalitnější úpravu zeleně na území města. (V obytné zástavbě nechceme džungli)

 

   Kopřivnice Skromná   

Garantujme nezvýšení poplatků za komunální odpad dle Zákona.

Nezvyšujme koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí.

Postavme se proti zřízení funkce třetího místostarosty.

Žádné bezdůvodné navyšování nájmů v obecních bytech. Zvyšujme nájemné jen o inflaci.

 

   Kopřivnice Moderní   

Podporujme Kopřivnici jako Smartcity. (Možnost upozornit online na problémy ve městě musí být samozřejmost)

Umožněme odběr vývěsky města v e-mailové podobě.

Zřiďme veřejná místa s volným wi-fi připojením k internetu a lavičky s nabíječkou. (Před radnicí, v centru, v parku Dr. Beneše)

 

   Kopřivnice Pro bydlení   

Začněme s přestavbou nevyužitých nemovitostí na malometrážní a startovací byty.

Získejme kontrolu nad „Včelínem“.

Zastavme vylidňování Kopřivnice, vytvořme nové parcely ke stavbě rodinných domů. (např. Dolní Roličky)

 

   Kopřivnice Bezpečná   

Veďme důsledný boj proti vandalismu, rušení veřejného pořádku a nepřizpůsobivým.

Zefektivněme městskou policii.

Vytvořme rajóny pro jednotlivé městské policisty.

Zvyšme četnost hlídek Městské policie v parcích a dalších kritických místech.

 

   Kopřivnice Školní   

Zachovejme všechny městské školy a podpořme rozvoj malotřídních škol v místních částech.

Kvůli pracujícím rodičům rozšiřme provozní dobu školek a školních družin.

Podporujme existenci knihoven v místních částech a rozšíření provozní doby v Kopřivnici. Zvyšme investice do knih a časopisů.

Podporujme aktivity Řemeslo má zlaté dno a podobné.

 

   Kopřivnice Dopravní   

Parkoviště ve městě bez zpoplatnění, včetně parkoviště u Polikliniky.

Zasaďme se o zřízení senior taxi ve městě.

Vybudujme levý odbočovací pruh z ulice Záhumenní na Kpt. Jaroše. (Od spořitelny k radnici)

Podporujme zavádění jednosměrných ulic se šikmým stáním s cílem zvýšení počtu parkovacích míst v exponovaných částech města (Především sídliště Korej a Sever).

Podporujme výstavbu  parkovišť na okrajích sídlišť. (U kravína)

 

   Kopřivnice Sportovní   

Zachovejme správu sportovišť pod městskou firmou.

Zvyšme spolupráci se sportovními kluby, sportoviště však pod správu sportovních klubů nepřevádějme. (Městu musí zůstat nad sportovištěmi kontrola - např. ceny vstupného).

Dotace sportovním klubům poskytujme pro mládežnický sport s cílem zabezpečit volnočasové aktivity mládeže.

Podpořme převod pozemků pod tenisovou halou do majetku města.

 

   Kde vzít peníze   

Omezme výdajové položky města.

Nevytvářejme miliónové projekty do šuplíku.

Neplaťme zbytečně externím firmám.

Nezadávejme koncesní projekty, které pak vyhodíme.

Zajistěme kvalitní přípravu projektů, která zabrání jejich předražení.

 

Město musí ze Zákona pečovat o svůj majetek s péčí řádného hospodáře. Nejdříve je nutné svůj majetek (do kterého patří i hřiště, sportoviště, cesty a chodníky) opravit a udržovat a pak budovat nové investice na zelené louce....