Ekologie pro nás není jen pojmem a zároveň nejsme ani žádní ekologičtí fanatici. Uvědomujeme si důležitost vztahu člověka k prostředí, ve kterém žije.
V posledních letech docházelo k významnému kácení stromů v katastru města. O spoustu letitých stromů přišel i kopřivnický park. Ano, chápeme, že přestárlost stromů může způsobit problémy, protože je zde riziko pádu větví nebo celého stromu. Chápeme také, že město přišlo o množství smrků, které zlikvidovalo sucho či kůrovec. Nechápeme ale, proč za takto pokácené stromy není adekvátní náhrada. V roce 2017 bylo pokáceno několik set stromů, ale vysázeno jen asi třetina. S tímto nesouhlasíme. Důležitost stromů ve městě popisuje několik studií. Strom je jednoznačně nejlepší klimatizace – je zadarmo a jeho chladící výkon dosahuje výkonu několika desítek ledniček (studie organizace Arnika). Strom se nerozpálí jako dlažba a je schopen nejen vrhat stín, ale i aktivně ochlazovat okolí tím, že odpařuje vodu, kterou nasává jeho kořenový systém. Mají tak podstatný vliv na mikroklima ve městě. Piráti si toto uvědomují, a proto jdou do voleb s tím, že výsadba nových stromů, musí každoročně převýšit počet stromů skácených.

Od roku 2020 bude dle zákona povinné třídění tuků z domácností. Ty nejenže ovlivňují životní prostředí, ale také způsobují problémy v potrubí kanalizací. Piráti již v minulosti bezúspěšně usilovali o zvýšení třídění odpadů. Nejen tuků, ale i kovů, plechovek a biologického odpadu z domácností. Domníváme se, že při ochraně životního prostředí není na co čekat a tak chceme zavést kontejnery na tento druh odpadu již během roku 2019.
Oslavy Dne Země jsou každoročně dotovány z městského rozpočtu částkou kolem sto tisíc korun. Jenže tyto prostředky jsou převážně používány na tisk letáků, pronájem stanů a podobně. Z naší iniciativy se podařilo při příležitosti Dne Země uskutečnit sběr použitých pneumatik zdarma ve sběrném dvoře. Běžně je totiž sběr pneumatik zpoplatněn, a tak nacházíme zahozené ojeté pneumatiky všude možně. Ať už u běžných kontejnerů, tak v lesích nebo různých zákoutích, kde dotyčného hříšníka je těžké spatřit. Proto Piráti chtějí, aby každý občan – fyzická osoba, mohl bezplatně odložit pneumatiky ve sběrném dvoře celoročně. Totéž platí pro stavební suť. Chceme, aby i při malých rekonstrukcích suť končila tam kde má – ve sběrném dvoře. Budeme tedy prosazovat bezplatné odložení do 300 kg. Je nám jasné, že městský rozpočet bude muset likvidaci zaplatit, ale prostředky vynaložené na tuto likvidaci jsou určitě lepší investicí do životního prostředí, než tisk letáků oslavujících Den Země.