Nejsme zastánci přerozdělování peněz. Co udělat se svými penězi ví nejlépe ten, který si je tvrdě vydělal. Jsme pro to, aby co nejvíce peněz zůstalo lidem. I město může své občany danit více či méně. Pomocí koeficientů daní z nemovitostí nebo poplatků za odpady, psy nebo třeba parkování. Vybrané peníze pak některá města přerozdělují mimo jiné na různé dary čí dotace těm, kteří jsou nejvíce přisáti na městský rozpočet přes místní politiky.

V roce 2018 několik stovek obcí zvedlo místní koeficienty pro daň z nemovitosti. My jsme zásadně proti. Městský rozpočet by neměl bobtnat, ale měl by se soustředit na omezení výdajové stránky. Ročně platíme několik set tisíc korun jako příspěvky mimo kopřivnickým spolkům a různým organizacím, jejichž přínos pro město je přinejlepším diskutabilní. Jako jeden z příkladů lze uvést portál Beskydy-Valašsko, který město dotuje každoročně sto tisíci, přičemž ještě vyšší částku již platíme do propagace naší Lašské Brány, která je obdobou. Pokud ušetříme takovéto peníze, není potřeba je hledat na příjmové stránce.
Nechceme také žádné zbytečné navyšování nájmu za městské byty. Náklady na bydlení představují v naší zemi velmi vysoký podíl z příjmů obyvatel. Nájemné by tedy mělo růst jen o inflaci a nesloužit jako záplata pro městský rozpočet. Město samotné vlastní okolo tisícovky bytů, což je dost na to, aby od ceny nájmů, které stanoví město pro své byty, odvíjeli ceny nájmů i další vlastníci. Musíme udělat vše pro to, aby bydlení v Kopřivnici zůstalo co nejvíce dostupné.
Stejně tak nechceme navyšovat poplatky za odpad, protože ze zákona je původce odpadu obec. Musíme se soustředit na co nejefektivnější třídění odpadů. Například třídění elektroodpadu a jeho následný výkup zpracovatelskou firmou od města, dokáže významně přispět k udržení přijatelného deficitu rozpočtu odpadového hospodářství.