hostgator coupon code 50 off
  • image
  • image
Previous Next

Je úkolem měst, aby mladí lidé měli kde začít žít. Se stále se zpřísňujícími podmínkami pro hypotéky je pro mnohé problém sehnat bydlení, které si mohou finančně dovolit. Město by mělo mít pro tyto lidi připravenou alternativu v podobě nájmu malometrážních a startovacích bytů. Takto to funguje částečně již dnes. Bytů je však málo, a tak je na čase, aby město začalo investovat a přestavělo na takovéto byty své nevyužité nemovitosti, které se snaží neúspěšně dlouhodobě prodat. Chceme začít s přestavbou na startovací byty u bývalého domu Salus a dle zájmu pak pokračovat i u jiných nemovitostí, popřípadě koupí budov vhodných k tomuto účelu. Takovou ideální budovou je „Včelín“. Budova, se kterou si nikdo neví rady a kde dnes nikdo z Kopřivničanů nechce bydlet, by byla pro startovací byty vhodná. K tomu je však nutné, aby město nad touto budovou získalo kontrolu, a to je možné jen postupným odkoupením jednotlivých bytů. Uvědomujeme si, že je to běh na dlouhou trať, ale pokud nechceme v centru města další nepřizpůsobivé, musíme začít konat co nejdříve.