hostgator coupon code 50 off
  • image
  • image
Previous Next

Město má povinnost zajišťovat v rámci svého chodu kvalitní služby pro všechny občany a plynulé fungování svých organizací. Všichni si představujeme ideální stav, kdy je ve městě každý spokojený a rozpočet města slouží ku prospěchu všech. Když si ale sundáme růžové brýle, je realita trochu pokřivená. Všichni z občanů totiž obrazně řečeno nekřičí stejně hlasitě a nemají k tomu ani stejné možnosti. Aby byly peníze nad rámec mandatorních výdajů utraceny zrovna pro jejich zájem, snaží se spolupracovat s politiky anebo se politiky přímo stanou. Říká se tomu klientelismus. To není apriori špatně, stejně tak není chybou, po městě žádat a lobovat za svoje sny. Nám se ale nelíbí, že pro některé jsou dotace či přímé platby z rozpočtu brány jako samozřejmá věc nebo dokonce jako povinnost ze strany města. Město nesmí být „dojnou krávou“, která slepě poskytuje prostředky vybrané skupině. Ještě horším případem je, když někdo vlastní firmu, která z veřejného rozpočtu čerpá peníze a sám vstoupí do politiky, aby o těchto veřejných penězích mohl rozhodovat. Dle našeho názoru je takovéto jednání vyloženě střet zájmů. Takový politik přece nemůže nestranně rozhodovat. Bude rozhodovat vždy tak, aby to vyhovovalo zájmům jeho firmy. Bohužel naše společnost dospěla do situace, kdy se toto běžně stává. A nenechte se mýlit, i v Kopřivnici existují stejné „zájmové skupiny“ a lidé, jejichž s.r.o již několikrát obdrželo platby z rozpočtu města, kandidují. Je pak otázkou, co je záměrem. Zda skutečně rozvoj města a nebo dosáhnout co nejblíže na městskou kasu.
Město, ale zejména zvolení politici, kteří ho ostatně vedou, musí zodpovědně rozhodovat o tom, kam volné prostředky poslat.
Nebudeme podporovat klientelismus ani se ohlížet pouze na přání zájmových skupin při rozhodování o rozpočtu. Hájíme zájmy celého města a všech jeho občanů.